• Βρείτε μας στο

Πληροφόρηση & Επικοινωνία

Πληροφόρηση & Επικοινωνία

Η πληροφόρηση και η επικοινωνία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελούν θεσμική υποχρέωση αλλά και κρίσιμη πτυχή για τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, καλείστε να υλοποιήσετε άμεσα ενέργειες δημοσιότητας για την έναρξη λειτουργίας των δομών.

Στον παρακάτω ιστότοπο μπορείτε να βρείτε ενημέρωση σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

Οδηγίες – Λογότυπα (επικοινωνιακοί οδηγοί, στοιχεία εικαστικής ταυτότητας, προδιαγραφές)
Υλικό επικοινωνίας
Ηλεκτρονική εφαρμογή παραγωγής αφισών
Έρευνες κοινής γνώμης
Εκδηλώσεις

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα.