• Βρείτε μας στο

Downloads

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε χρήσιμα αρχεία σχετικά με τις αποφάσεις αυτεπιστασίας, πρόσληψη προσωπικού και έγγραφα έναρξης υλοποίησης καθώς και χρήσιμους συνδέσμους.

 

Θεσμικό πλαίσιο

 


 

Πρόσληψη προσωπικού

 


 

Έγγραφα έναρξης υλοποίησης

 


 

Άλλες πληροφορίες και υποδείγματα

  • Συνημμένα Παραστατικά ΔΔΔ
  • Υπόδειγμα - Βεβαίωση Έναρξης

 


 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι