• Βρείτε μας στο
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | Τυμφρηστού 58α, Λαμία, 35100
Χατζηγιάννη Γεωργία, ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ/ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ
22310-21113, 22310-22611 (fax) 22310-21113, (fax) 22310-37625
07.30 – 15.30 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Καθόλου ψήφοι ακόμη

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Λαμιέων

Στοιχεία δομής

Περιγραφή: 

Η πράξη έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση της λειτουργίας του Κ.Η.Φ.Η. Λαμίας και αφορά στην παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον, που τα φροντίζει, εργάζεται, ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα, που έχει αναλάβει. Η εν λόγω δράση είναι συνέχιση δράσης, που συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑΝΑΔ την προηγούμενη περίοδο, με φορέα υλοποίησης την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων. Η συγχρηματοδότηση θα είναι για ένα έτος.

Η Κοινωφελής, ως κύριος του έργου, διαθέτει άδεια λειτουργίας ΚΗΦΗ, με δυναμικότητα εξυπηρέτησης είκοσι πέντε ατόμων σε μία βάρδια, με ωράριο λειτουργίας 07.30–15.30 κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Επίσης, η στελέχωση της δομής, που σήμερα διαθέτει η Κοινωφελής, συνίσταται σε τέσσερα άτομα με τις παρακάτω ειδικότητες: μία νοσηλεύτρια, δύο κοινωνικοί φροντιστές, μία βοηθητικό προσωπικό, ενώ θα προσληφθούν ένας οδηγός και ένας ιατρός παθολόγος.

Η λειτουργία του ΚΗΦΗ θα είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις διατάξεις της με αρ. Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963 (ΦΕΚ Β’ 1397/22-10-2001) απόφασης του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Το ΚΗΦΗ Δήμου Λαμιέων βρίσκεται στη Λαμία, επί της οδού Τυμφρηστού 58α. Το κτίριο ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου και οι χώροι που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του ΚΗΦΗ έχουν συνολική μικτή επιφάνεια 206,20 τ.μ. Το Κέντρο είναι εύκολα προσβάσιμο από τα μέσα συγκοινωνίας και διαθέτει πρόσβαση και διευκολύνσεις σε ΑμεΑ. Συγκεκριμένα βρίσκεται στον δεύτερο όροφο δημοτικού ακινήτου, με διακριτή είσοδο/ έξοδο από το συνολικό κτίριο. Η πρόσβαση στους χώρους του γίνεται με κλιμακοστάσιο, αλλά και αναβατόριο ΑμεΑ από το πεζοδρόμιο. Όλοι οι χώροι είναι επιπλωμένοι και εξοπλισμένοι.

Για την παροχή των υπηρεσιών υπάρχουν ισάριθμες θέσεις εργασίας και φιλοξενίας με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013 (με αντίστοιχα γραφεία, βιβλιοθήκες, καθίσματα εργασίας και επισκεπτών/-τριών, Η/Υ και σχετικός εξοπλισμός, καθώς και σύνδεση με το διαδίκτυο, κ.λπ.). Ο χώρος διαθέτει επαρκή εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, καθώς και σύστημα κλιματισμού, θέρμανσης και πυρασφάλειας.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το ΚΗΦΗ θα εξατομικεύονται για κάθε ωφελούμενο και είναι:

• Ημερήσια φιλοξενία
• Παροχή προγεύματος καθημερινά
• Ιατρικός έλεγχος της υγείας των ωφελούμενων
• Παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής
• Συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων
• Μέτρηση ζωτικών σημείων
• Διασφάλιση ατομικής υγιεινής
• Δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης
• Δραστηριότητες απασχόλησης

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Το ΚΗΦΗ θα παρακολουθεί τους άμεσα ωφελούμενους καθώς και την πορεία της υγείας τους μέσα από συγκεκριμένο πλαίσιο ενεργειών, όπως περιγράφεται στο σχέδιο απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα. Σε όλη την διαδικασία θα υπάρχει απόλυτη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των άμεσα ωφελουμένων (προβλήματα υγείας , οικογενειακά κ.λ.π.).

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Για την ενημέρωση των άμεσα και έμμεσα ωφελούμενων θα αναπτυχθεί μια σειρά ενεργειών δημοσιότητας η οποία θα περιλαμβάνει : - Αφίσες και ενημερωτικά δελτία - Συνέντευξη τύπου και δελτία τύπου - Καταχωρήσεις και ανακοινώσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και στα δημοτικά καταστήματα των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Λαμιέων - Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού στην ιστοσελίδα της Κοινωφελούς και του Δήμου Λαμιέων Ενημερωτικό υλικό θα αποσταλεί στους συλλόγους συνταξιούχων, στα Κ.Α.Π.Η., στους πολιτιστικούς συλλόγους, στους ιερούς ναούς κλπ. που εδρεύουν στη Λαμία και την ευρύτερη περιοχή. Επίσης θα διανέμεται από τα Κ.Ε.Π. Δήμου Λαμιέων και τις λοιπές δημοτικές υπηρεσίες ενημερωτικό υλικό.

Τέλος θα λειτουργούν τηλεφωνικές γραμμές για την παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων στους αριθμούς 22310-21113

Στατιστικά: 

Περίοδος λειτουργίας: 01/07/2016 - 30/06/2019
Συνολικός αριθμός εξυπηρετήσεων της Δομής: 18402
Συνολικός αριθμός εξυπηρετήσεων τις τελευταίες 30 ημέρες: 31
Μέσος όρος εξυπηρετήσεων ανά ημέρα: 10
Δημοφιλέστερες υπηρεσίες: Υπηρεσίες Φροντίδας

Κοινοποίηση: 

Επικοινωνία

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να στείλετε ένα μήνυμα στον υπεύθυνο επικοινωνίας της Δομής.
CAPTCHA
Αυτή η ερώτηση χρησιμεύει στην αποτροπή αυτόματων εγγραφών από μηχανές (spam).
d
x
2
7
5
4