• Βρείτε μας στο

Ανακοινώσεις

Από admin
04 Απρ 2017
Όπως γνωρίζετε, οι ιδιαίτερα δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που μαστίζουν τη χώρα μας τα τελευταία έτη έχουν καταστήσει αδήριτη ανάγκη τη δημιουργία από πλευράς του κράτους πλέγματος κοινωνικής προστασίας των ευάλωτων οικονομικά και κοινωνικά συμπολιτών μας, το οποίο συνθέτουν πολλαπλοί συναρμόδιοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αλλά κυρίως των ΟΤΑ 'Α και 'Β βαθμού της χώρας, που κατέχουν νευραλγικό ρόλο για την επιτυχή εφαρμογή του.Στο πνεύμα αυτό, στην...