• Βρείτε μας στο

Ανακοινώσεις

Από admin
10 Ιουλ 2017
Η λίστα ελέγχου που περιέχεται στο παρακάτω αρχείο θα πρέπει να προσκομίζεται συνημμένα μαζί με την υποβολή του ΤΔΥ από τους Δικαιούχος των ΔΠΒΑ και ΚΚ. 
Από admin
26 Μάιος 2017
Σε συνέχεια της ενημερωτικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα από την ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας και προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά η καταβολή της Α΄ Δόσης των εν' θέματι πράξεων, σας ενημερώνουμε για τα βήματα που απαιτούνται:Συμπλήρωση και υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ) ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΥποβολή αιτήματος χρηματοδότησης προς την ΕΥΔΕΠ
Από admin
07 Απρ 2017
Σε συνέχεια ερωτημάτων, αλλά και καταγγελιών, που έχουν τεθεί από ενδιαφερόμενους συλλόγους και φορείς των Ρομά σχετικά με τις διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των διαμεσολαβητών που θα στελεχώσουν τα παραρτήματα Ρομά των Κέντρων Κοινότητας, ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη Ρομά και το ΑΣΕΠ, δίνουν τις ακόλουθες κατευθύνσεις, προκειμένου να εφαρμοστούν από τους δικαιούχους.Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ23/οικ.14435-1135/29.03.2016 «Καθορισμός...
Από admin
04 Απρ 2017
Όπως γνωρίζετε, οι ιδιαίτερα δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που μαστίζουν τη χώρα μας τα τελευταία έτη έχουν καταστήσει αδήριτη ανάγκη τη δημιουργία από πλευράς του κράτους πλέγματος κοινωνικής προστασίας των ευάλωτων οικονομικά και κοινωνικά συμπολιτών μας, το οποίο συνθέτουν πολλαπλοί συναρμόδιοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αλλά κυρίως των ΟΤΑ 'Α και 'Β βαθμού της χώρας, που κατέχουν νευραλγικό ρόλο για την επιτυχή εφαρμογή του.Στο πνεύμα αυτό, στην...