• Βρείτε μας στο

Ανακοινώσεις

Από admin
12 Ιουλ 2017
Διαβάστε στο παρακάτω αρχείο τις διευκρινίσεις σχετικά με την ισχύ της ΠΝΠ (ΦΕΚ 102Α/26-8-15). 
Από admin
10 Ιουλ 2017
Η λίστα ελέγχου που περιέχεται στο παρακάτω αρχείο θα πρέπει να προσκομίζεται συνημμένα μαζί με την υποβολή του ΤΔΥ από τους Δικαιούχος των ΔΠΒΑ και ΚΚ. 
Από admin
26 Μάιος 2017
Σε συνέχεια της ενημερωτικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα από την ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας και προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά η καταβολή της Α΄ Δόσης των εν' θέματι πράξεων, σας ενημερώνουμε για τα βήματα που απαιτούνται:Συμπλήρωση και υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ) ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΥποβολή αιτήματος χρηματοδότησης προς την ΕΥΔΕΠ
Από admin
07 Απρ 2017
Σε συνέχεια ερωτημάτων, αλλά και καταγγελιών, που έχουν τεθεί από ενδιαφερόμενους συλλόγους και φορείς των Ρομά σχετικά με τις διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των διαμεσολαβητών που θα στελεχώσουν τα παραρτήματα Ρομά των Κέντρων Κοινότητας, ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη Ρομά και το ΑΣΕΠ, δίνουν τις ακόλουθες κατευθύνσεις, προκειμένου να εφαρμοστούν από τους δικαιούχους.Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ23/οικ.14435-1135/29.03.2016 «Καθορισμός...