• Βρείτε μας στο

Συχνές ερωτήσεις / απαντήσεις

Διαβάστε παρακάτω τις πιο συχνές ερωτήσεις, καθώς και τις απαντήσεις τους, που αφορούν:

 


Πριν την ένταξη και κατά τη φάση υποβολής πρότασης

 

 


Μετά την ένταξη ενός έργου και πριν την έναρξη υλοποίησης

 

 


Μετά την έναρξη υλοποίησης