• Βρείτε μας στο

Προγραμματισμός αιτημάτων ενδιάμεσης πληρωμής ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 λογιστικής χρήσης 2017-2018 (Οκτώβριος 2017)

Προγραμματισμός αιτημάτων ενδιάμεσης πληρωμής ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 λογιστικής χρήσης 2017-2018 (Οκτώβριος 2017)

Ενημέρωση των Δικαιούχων - έγγραφο της Αρχής Πληρωμής με τίτλο "Προγραμματισμός Αιτημάτων Ενδιάμεσης Πληρωμής Ε.Π. ΕΣΠΑ 2014-2020 Λογιστικής Χρήσης 2017-2018 - Οκτώβριος 2017",  που αφορά τα αιτήματα πληρωμής των Δικαιούχων και τη δήλωση των πραγματοποιηθεισών δαπανών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ).

Διαβάστε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.