• Βρείτε μας στο
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | Μακαρίου, Θήβα, 32200
Βελαώρα Βασιλική, ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ/Κοινωνική Λειτουργός ΚΚ
2262028570
-
Μέσος όρος: 5 (1 ψήφος)

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων

Στοιχεία δομής

Περιγραφή: 

Η υποβαλλόμενη πράξη αφορά στη δημιουργία και λειτουργία από το Δήμο Θηβαίων, Δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων» για 3 έτη. Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης των ΠΕΠ 2014-2020 για συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ, περιλαμβάνει υποχρεωτικά 3 κεντρικούς άξονες:
Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές οι οποίες παρέχουν ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του οικείων Δήμων, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Επιπρόσθετα δύναται να λειτουργούν και ως χώροι όπου συγκεντρώνεται η κοινότητα για ομαδικές δραστηριότητες, θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Το Κέντρο Κοινότητας προσφέρει πληροφόρηση, υπηρεσίες συμβουλευτικής, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, συμβάλει στην ανάπτυξη πολιτισμικών δραστηριοτήτων, στην προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας, και στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης. Μέσω του Κέντρου δύναται να οργανωθεί η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή και κοινωνική δράση στους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης απασχόλησης, ψυχαγωγίας.

Στατιστικά: 

Περίοδος λειτουργίας: 01/08/2017 - 31/07/2020
Συνολικός αριθμός εξυπηρετήσεων της Δομής: 18747
Συνολικός αριθμός εξυπηρετήσεων τις τελευταίες 30 ημέρες: 108
Μέσος όρος εξυπηρετήσεων ανά ημέρα: 7
Δημοφιλέστερες υπηρεσίες: Εργασίες Κ.Ε.Α.

Κοινοποίηση: 

Επικοινωνία

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να στείλετε ένα μήνυμα στον υπεύθυνο επικοινωνίας της Δομής.
CAPTCHA
Αυτή η ερώτηση χρησιμεύει στην αποτροπή αυτόματων εγγραφών από μηχανές (spam).
p
q
X
F
N
f